Certificaten


DUURZAAM

Verantwoord ondernemen

Als een van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland blijft Dekker Hout zeker niet achter op het gebied van duurzaam ondernemen.
Dekker Hout zet zich in voor het milieu en neemt binnen haar activiteiten de volle verantwoording om te letten op de bescherming hiervan. Daarnaast volgt zij de milieuproblematiek in de herkomst gebieden van haar hout op de voet en waar nodig, biedt zij haar afladers de helpende hand bij het hanteren van een goed bosbeheer en een verantwoorde verwerking van haar productie.
Dekker Hout is als groep gecertificeerd volgens de normen en principes van het Forest Stewardship Council® (FSC). Ter bevordering van het aanbod van FSC®-gecertificeerd hout, is Dekker Hout lid van FSC Nederland Deze stichting is een initiatief van bedrijven, het Wereld Natuur Fonds, de Novib en Milieudefensie en waar de milieu-, ontwikkelingsorganisaties en bedrijven samenwerken. De deelnemers zijn toonaangevende bedrijven uit alle sectoren van de markt.
 

FSC

Voor FSC gecertificeerd hardhout volstaat het niet om zonder verregaande inspanning te wachten tot het aanbod in balans komt met de vraag. Daarom heeft Dekker Hout haar nek uitgestoken met een eigen productie-unit in Zuid-Amerika. Door hier uitsluitend FSC gecertificeerd hardhout te verwerken, is Dekker Hout in staat om ongeveer 20.000 m3 FSC gecertificeerde hardhout producten per jaar aan te bieden voor de Europese markt. Tot de mogelijkheden behoren niet alleen kozijnhout (foutvrij geschaafd en op lengte gekort), tuinhoutproducten (loopdekdelen, schermen, tegels, etc.) en deurcomponenten, maar ook vloerdelen, hardhout voor de GWW sector, gevelbekleding, binnendeurkozijnen en aftimmerhout (o.a. plinten en koplatten). Allemaal FSC gecertificeerd.

Download: ​FSC certificate Dekker tot 2025.pdf​​​
Download: FSC Self Declaration 2012.pdf
 

PEFC

Het Programma for Endorsement of Forest Certfication Schemes (PEFC) is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen en heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld. PEFC biedt de consumenten zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem door derden.
PEFC gecertificeerd hout wordt door Dekker Hout alleen gebruikt in de houtsoorten en kwaliteiten waarvoor nog geen FSC alternatieven beschikbaar zijn.

Download: ​PEFC CU PEFC 008550.pdf​​​
 

GRS

GRS geeft het aandeel gerecyclede inhoud van een product aan. Het certificaat garandeert dat alle productie processen in de keten de juiste stappen hebben ondergaan om de integriteit van het eindproduct te verzekeren. Naast het monitoren van het aandeel gerecycled kunststof staat GRS ook voor de milieu gerelateerde en sociale criteria. Net als bij FSC® en PEFC™ wordt tevens de hele handelsketen gecontroleerd door onafhankelijke certificeerders.

Download: ​GRS_Scope_Certificate_2020-07-21 141513 UTC.pdf​​​
 

MTCC

Maleisië beschikt over een eigen, onafhankelijk en op internationale richtlijnen gebaseerd systeem voor duurzaam bosbeheer, de Malaysian Criteria and Indicators (MC&I). De controle is in handen van de onafhankelijke Malaysian Timber Certification Council (MTCC). Het hout met een MTCC-certificaat geeft nog geen garantie op duurzaam bosbeheer op dit moment, maar wel voor de legale oorsprong en wordt door Dekker Hout op de Nederlandse markt aangeboden in de houtsoorten Meranti en Merbau in het geval van ontoereikende aanvoer FSC gecertificeerd raam-, deur- en kozijnhout.

KOMO® certificaten

Download: ​Geprofileerde (onder)delen voor timmerwerk.pdf​​​
Download: ​Gevingerlast hout voor niet-dragende toepassingen.pdf​​​
Download: ​Geoptimaliseerd hout voor niet-dragende toepassingen.pdf​​​

CE markering

Ten aanzien van CE markering voor massief houten wand- en gevelbekleding verwijzen wij u voor informatie naar het specifieke informatie blad van Centrum Hout ( http://www.centrumhout.nl) en de Nederlandse norm NEN-EN 14915.
Hieronder treft u onze tabel met producten met bijbehorende CE codering. Wij wijzen u erop dat o.a. in de kolom brand en rookklasse en meerdere producten staan met classificatie NPD ( “No Performance Determined”) , waardoor dit product niet voldoet aan de eisen voor een bouwwerk conform bouwbesluit. Bij verwerking van dit product dient u aanvullende maatregelen (bijvoorbeeld brandvertragend behandelen) te nemen opdat het product wel voldoet aan het bouwbesluit.

De tabel en deze informatie tesamen met de vermelding op de door u ontvangen “pakbon” vormen tegelijkertijd de fabrikanteigen verklaring en conformiteitsverklaring namens de Dekker Hout Groep.

Wij hebben gekozen voor deze oplossing daar het niet mogelijk is om elke product te voorzien van het benodigde CE-merk.
Download: ​prestatieverklaring.pdf​​​
Download: ​Producten CE-DOP site v14.xls​​​

Fraser

Download: ​Technisch doc wand en gevelbekl massief hout Fraser Specialty Products.pdf​​​
Download: ​prestatieverklaring.pdf​​​

Over ons

GESCHIEDENIS

Dekker Hout vindt zijn oorsprong in 1885, als een kleine lokale houthandel. Sindsdien is het familiebedrijf uitgegroeid tot een van de meest vooruitstrevende houtbedrijven in Nederland en Europa, gespecialiseerd in de import, export en verwerking van hout en houtproducten.

De groei van het bedrijf is grotendeels gestoeld op een constante uitbreiding van de productiecapaciteit en assortiment en verbetering van techniek en kennis. Middelen worden jaarlijks aangewend voor meer geavanceerde houtbewerkingslijnen, optimalisering van de arbeidsomstandigheden en het realiseren van multifunctionele bedrijfsgebouwen. Door deze continue herinvestering in het bedrijf zijn de productiefaciliteiten op ieder moment aangepast aan de meest recente technische innovaties.

Ondanks de hoge mate van automatisering staat flexibiliteit en leverbetrouwbaarheid altijd voorop, jonge mensen worden voortdurend binnen het bedrijf opgeleid om een bijdrage te kunnen leveren aan het vergroten van het assortiment, de omzet en natuurlijk de kwaliteit en service.

Naast de Dekker Houtbedrijven in Den Haag en Vianen, is Dekker Vastgoed B.V. het grootste bedrijf. Binnen Dekker Vastgoed worden projecten ontwikkeld, gebouwd en vervolgens verhuurd, beheerd en onderhouden.

DEKKER HOUT DEN HAAG

Houtindustrie | Gevelbekleding | Plinten | Koplatten | Glaslatten | Aftimmerhout

Dekker Hout Den Haag B.V. specialiseert zich in zowel de productie als de handel van een groot aanbod in gereed product, zoals glaslatten, profielen en lijsten, schroten, rabat en gevelbetimmeringen, alsmede tuinhoutproducten in verschillende houtsoorten waaronder Almendrillo FSC® gecertificeerd.

Vanuit het hoofdkantoor in Den Haag worden de inkoop en verkoop centraal aangestuurd en wordt de gehele administratie van de diverse bedrijven gevoerd. Door een uitgekiende balans tussen de rechtstreekse import van de meest gangbare artikelen en de eigen productie van bestekorders en tekorten uit de import, weet Dekker Hout Den Haag B.V. zich uitstekend te plaatsen wat betreft de prijs, leverbetrouwbaarheid (voorraden van meer dan zes maanden zijn geen uitzondering) en just-in-time leveringen. Verder richt Dekker Hout Den Haag B.V. zich op de verkoop van raam-, deur- en kozijnhout, vanuit opslag bij Dekker Hout Vianen B.V. en in de havens.
 

Dekker Hout B.V.

De Werf 15
2544 EH Den Haag
Postbus 43080
2504 AB Den Haag
KvK nr. 27086684
tel. +31 (0)88 – 1885 100
Stuur een email naar de verkoop in : denhaag@dekkerhout.nl
 

Routebeschrijving

Vanuit alle richtingen houdt u Den Haag Zuid aan. U neemt afslag 12 – N211 Den Haag Zuid/Hoek van Holland/Wateringen. U blijft deze weg volgen. Nadat u het tweede grote kruispunt gepasseerd bent, rijdt u de Lozerlaan op. Na ± 2 km passeert u een benzinestation, deze bevindt zich aan uw rechterkant. Bij de eerstvolgende stoplichten gaat u rechtsaf. Volgende stoplichten wederom rechtsaf. U ziet aan uw linkerhand de entree van Dekker Hout.

DEKKER HOUT VIANEN

Houtindustrie | Houtdrogerij | Verfwerk | Deur Kozijn Combinatie | Raam Kozijn Combinatie

Ook de activiteiten van Dekker Hout Vianen B.V. zijn gericht op zowel industrie als handel. Voor de houthandel, timmerfabrieken, collega-importeurs en Dekker Hout Den Haag B.V. wordt in loon gedroogd, gezaagd, gekalibreerd, rondom geschaafd, geprofileerd en gekort.
Tevens worden de eigen gedroogde voorraden raam-, deur- en kozijnhout van Dekker Hout Den Haag B.V. in Vianen opgeslagen. De handelsfunctie is vooral gericht op Meranti kozijn- en raam- profielen en hardhouten binnendeurkozijnen, die onder kwaliteitscontrole van Dekker Hout Singapore en Dekker Hout Surabaya in Zuid-Oost Azië worden geproduceerd.
Dit programma wordt gecomplementeerd door eigen productie van onder andere Vuren binnendeurkozijnen en een uitgebreid aanbod van gipswandkozijnen, weldorpels, trapspillen en afwijkende profielen.
 

Dekker Hout B.V.
(kantoor/productie)

Hagenweg 3
4131 LX Vianen

Dekker Hout B.V.

(Distributie centrum)
Dijkleger 8
4131 MA Vianen
 

Verkoop

Voor verkoop gerelateerde vragen kan contact worden opgenomen per e-mail via: verkoop@dekkerhout.nl of per telefoon via +31 (0)88 -1885 100

Loading
Loading