This website uses cookies to enhance your experience.

FSC® C020544 hout uit duurzaam beheerde bossen


Met het kopen van FSC® gecertificeerd hout uit duurzaam beheerde bossen beschermt u niet alleen het bos, maar ook de dieren. U ondersteunt hiermee lokale gemeenschappen die afhankelijk zijn van het bos. En u zorgt ervoor dat het bos niet kan worden omgezet in gebieden voor palmolie-, soja- of veeteelt. En heel belangrijk, er is wereldwijd veel te weinig (tropisch) FSC® bos en dat areaal neemt ook af. Door FSC® hout te kopen werkt u mee aan de zichtbaarheid en promotie waardoor ook de vraag naar FSC® hout weer toeneemt.

Maar wat is nu precies FSC® hout?

Wat is FSC® hout?

FSC® hout komt uit een bos dat door de Forest Stewardship Council® is beoordeeld als een goed en duurzaam beheerd bos. De FSC® stichting is op gericht in 1993 en is een initiatief van bedrijven, milieu-, ontwikkelingsorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, Novib, Milieudefensie en enkele inheemse bevolkingsgroepen. Al bijna 30 jaar is het de missie van FSC® om bossen te herstellen en te beschermen.

Elephant FSC® hout

Met eigen FSC® gecertificeerde bossen, zagerijen, fabrieken en kantoren op vier continenten zijn wij volledig in controle over de duurzaamheid en kwaliteit van onze houtproducten. Via dochteronderneming Dekma Bolivia beheren we bosconcessies in de Boliviaanse Amazone. Een concessie is een door de (Boliviaanse) staat uitgegeven perceel bos. Dit bos mogen we 40 jaar lang beheren. Wij beheren al onze bosconcessies volgens richtlijnen van FSC®. Dekma beheert een bosareaal van 468.000 ha (11% van de oppervlakte van Nederland). We bieden bekende en minder bekende FSC® gecertificeerde houtsoorten voor verschillende producten aan in onze Europese markt.

Wat is FSC® bosbeheer?

Men denkt soms dat FSC® betekent dat er een nieuwe boom wordt geplant voor elke boom die gekapt wordt, maar het is veel omvattender dan dat. Het gebied waar gekapt gaat worden, wordt eerst zorgvuldig in kaart gebracht. Per hectare worden (maximaal) 3 bomen zorgvuldig geselecteerd: we houden rekening met beschermde flora en fauna en blijven bijvoorbeeld 20 meter uit de buurt van drinkwaterplaatsen. We kappen alleen veelvoorkomende soorten, die in de buurt staan van zaaddragende bomen. Na de kap mogen we 25 jaar niet meer kappen in dit bosgedeelte. De natuur zorgt zelf voor nieuwe aanwas.

Om bij de kapgebieden te komen worden (tijdelijke) wegen aangelegd. Bij het aanleggen van deze infrastructuur houden we ons aan FSC® regels: de bestaande hoofdwegen moeten we permanent onderhouden, de secundaire wegen die van de hoofdwegen aftakken mogen 2 jaar gebruikt worden en de tertiaire wegen die daar weer van aftakken mogen slechts 1 seizoen gebruikt worden. Langs deze wegen worden verzamelplaatsen gemaakt die we rodeo’s noemen, daar worden boomstammen heen gesleept om vandaar op vrachtwagens geladen te worden. Zodra we klaar zijn in dat gedeelte van het bos worden de rodeo’s herbeplant met jonge boompjes die we zelf kweken in onze 'nurseries'.

Flora en fauna

Doordat het jachtverbod in onze concessies strikt wordt nageleefd, zijn er in onze concessies veel meer dieren dan bijvoorbeeld de nationale parken, waar niet of nauwelijks controle is op illegaal jagen. Samen met de Universiteit van Santa Cruz en het Wereld Natuur Fonds plaatsen we wildcamera’s om de dierenrijkdom in kaart te brengen. Onder andere jaguars worden regelmatig gespot door deze snapcams.

Lokale gemeenschappen

Maar we zorgen niet alleen goed voor het bos, ook zorgen we goed voor onze medewerkers: we hebben aandacht voor goede leefomstandigheden en veilige werkomstandigheden. Dekma is meer dan alleen een bedrijf: het is een verzameling van dorpen; leefgemeenschappen. In het bos wonen en werken ruim 200 collega’s, sommigen zelfs met hun gezin. Voor deze mensen verzorgen we onderdak en een goede gezondheidszorg. Scholing en ontwikkeling levert een positieve bijdrage aan FSC bosbeheer in de regio en biedt nieuwe kansen voor de lokale bevolking. We leren lokale stammen om zelf de inventarisatie van het bos te doen en bieden ze de kans om zich te ontwikkelen binnen Dekma. We bieden een economisch alternatief voor zwerflandbouw en de jacht op wilde dieren.

Voorkomen van bosbranden

Wegens zwerflandbouw, extreme droogte en hitte zijn er veel bosbranden in de regio. Door scholing en door het bieden van alternatieven proberen we het verbranden van stukken bos door lokale zwerflandbouwers te voorkomen. We bieden training in het bestrijden van bosbrand en ondersteuning in bosbrandpreventie. We leren de mensen om veilig brand te bestrijden. En gebruiken onze Skidders om grote zand barrières te creëren om het uitbreiden van bosbrand te voorkomen.

FSC® Houtproducten

Wilt u een steentje bijdragen aan een betere (bos)wereld? Let dan bij het kopen van houtproducten op het FSC logo. Dekker Hout biedt FSC® kozijnhout, tuinhoutproducten, deuren, maar ook vloerdelen, hardhout voor de GWW sector, gevelbekleding, binnendeurkozijnen en aftimmerhout.

Download: FSC® certificaat Dekker Hout tot 2025 (pdf)
Download: Dekker Hout FSC_PEFC_EUTR-Self-Declaration 2022(pdf)


Loading
Loading