This website uses cookies to enhance your experience.


PEFC

Programme for Endorsement of Forest Certfication Schemes
PEFC is een mondiaal systeem dat voorziet in een vrijwillig, onafhankelijk internationaal boscertificeringssysteem. Dit systeem is gebaseerd op onderlinge erkenning van nationale of regionale boscertificeringssystemen en heeft eigen, onafhankelijke en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor duurzaam bosbeheer en handelsketencertificering opgesteld.
PEFC biedt zekerheid wat betreft de duurzame herkomst en productie van hout en papierproducten door onafhankelijke toetsing van het systeem.

Download: PEFC CU PEFC 008550.pdf 
Loading
Loading